poniedziałek, 24 lutego 2014

WIZY...podaje za Ambasada Polska w Ankarze

7 LUTEGO 2014

Zmiany w systemie uzyskiwania tureckich wizMinisterstwo Spraw Zagranicznych Republiki Turcji poinformowało, 
że wizę w celach turystycznym albo biznesowym do zakończenia sezonu turystycznego 2014 będzie 
można uzyskać zarówno za pośrednictwem systemu E-visa, jak i w przejściu graniczym.

Zgodnie z informacjami tureckich władz od 11 kwietnia 2014 roku planowano, że wizę w celach turystycznym albo biznesowym będzie można uzyskać jedynie za pośrednictwem systemu E-visa: https://www.evisa.gov.tr bądź w placówkach dyplomatycznych Republiki Turcji. Nowe rozwiązania miały całkowicie zastąpić dotychczas obowiązujący tryb, w tym możliwość nabycia wizy na granicy.

Turecki MSZ poinformował, że do zakończenia sezonu turystycznego 2014 ma zostać wprowadzony okres przejściowyW jego trakcie nadal będzie można nabyć wizę na granicy, ale jej cena wzrośnie do 30 USD (lub odpowiednio 25 EUR albo 20 GBP).

Dotychczasowa cena tj. 20 USD będzie stosowana jedynie w przypadku ubiegania się o wizę za pośrednictwem systemu E-visa. Portal ten aktualnie funkcjonuje w trzech wersjach językowych: angielskiej, hiszpańskiej i francuskiej. W przyszłości zostanie rozszerzony o inne wersje językowe, w tym polską. Ponadto wizę będzie można uzyskać w biurach niektórych linii lotniczych, za pośrednictwem biur podróży oraz w specjalnych interaktywnych kioskach na tureckich lotniskach.


Za pośrednictwem sytemu E-visa w prosty sposób można uzyskać wizę do Turcji. Najpierw należy wprowadzić wymagane informacje, następnie dokonać płatności kartą i wydrukować potwierdzenie, które zostanie przesłane na wskazany w trakcie procedury adres email. Wydrukowane potwierdzenie zastępuje wizę w postaci wklejki - należy okazać je urzędnikom na tureckiej granicy i zachować przez cały okres pobytu w Turcji.

Wizy turystyczne nabywane na granicy lub poprzez system E-visa upoważniają do pobytu na terenie Turcji przez 90 dni w okresie 180 dni jej ważności (licząc od pierwszego wjazdu) bez prawa wykonywania pracy. Oznacza to, że po wykorzystaniu prawa do trzymiesięcznego pobytu nie można wjechać na teren Turcji do czasu wygaśnięcia nabytej wizy, tj. pół roku po dacie pierwszego przekroczenia granicy. Taką samą wizę uzyskuje się na przejazd przez Turcję tranzytem.

Obywatele polscy, którzy zamierzają przebywać w Turcji dłużej (powyżej 90 dni) lub w celach innych niż turystyczne, np. podjęcia szkolenia, nauki, pracy, uczestniczenia w badaniach, wykonywania prac montażowo-serwisowych, połączenia się z rodziną, powinny otrzymać w Ambasadzie Republiki Turcji wizy odpowiednie do celu planowego pobytu.

http://ankara.msz.gov.pl/pl/aktualnosci/zmiany_w_systemie_e_visa

Brak komentarzy: